De Seks Tænkehatte

JF-6TH

De Seks Tænkehatte® 1-dags workshop

Dr Edward de Bono’s De Seks Tænkehatte er et globalt anerkendt værktøj, der kan ændre den måde du, dit team og dine elever eller ansatte tænker og kommunikere på – effektivt.

Når du ser på problemstillinger fra de seks forskellige synsvinkler, tvinges du ud af dit vante tankemønster og sikrer dig, at du får et mere nuanceret billede af situationen. Derved får du et kvalificeret og styrket beslutningsgrundlag.

De Seks Tænkehatte er en simpel og struktureret måde til hurtigt at se og vurdere en given idé eller udfordring fra seks forskellige vinkler: fakta, følelser, muligheder, udfordringer, kreativt og med fokus og overblik.

Workshoppen fokuserer blandt andet på disse spørgsmål:

Hvordan sikrer I nytænkning i jeres møder og undervisning?

Oplever I nogen gange uenighed som en barriere eller tidsrøver?

Hvordan vender I uenighed om til positiv deltagelse?

Hvilke teknikker bruger I, når der skal tænkes i muligheder?

Specifikt for denne workshop

Workshoppen indeholder en kombination af undervisning og praktiske øvelser. Materialerne der udleveres til hver deltager, understøtter teknikkerne ved hjælp af øvelser og skabeloner. De er udviklet personligt af Dr. de Bono og er copyright beskyttet.

Særlige fordele

Du får nye kompetencer til kreativ problemløsning og evaluering, derved kan du ændre den måde og tilgang du selv, dit team og kollegaer tænker på.

Du vil lære at:

Kigge på beslutninger og problemer systematisk.

Generere flere og bedre idéer.

Forbedre team resultater.

Reducere konflikt og argumentation og derved også tidsspild.
Lede kortere og mere produktive møder.

Forbedre din og andres evne til at tage kvalitetsbeslutninger.

Føre en klar kommunikation, der giver et fællessprog for alle.

Du vil forstå:

Værdien i at få alle til at kigge i den samme retning på samme tid.

Hvorfor der er brug for at ændre vores adfærd.

Hvorfor argumentation er utilstrækkelig.

Brugen af De Seks Tænkehatte, samt teknikker der fokuserer på hver hat.

Hvorfor nytækning i det daglige er minimal.

Hvordan du kan ændre din (og andres) måder at tænke på fra negativ til positiv.

Kan udvides med en ekstra dag når der ønskes mere målrettet træning og øvelse i facilitering
af De Seks Tænkehatte.